مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت:این طرحهای شامل مدیریت عواطف وهیجانات ویژه دختران پایه هفتم وپسران پایه هشتم آموزش مهارتهای اجتماعی برای کاهش اعتیاد ویژه دانش آموزان پایه های ششم ونهم وآموزش تاب آوری برای کاهش طلاق...
کفش و لباس کهنه کودکان روستای سربس دیشموک با کمک خیران نو شد و حس امید به آینده در نگاه این کودکان تجلی یافت.
نخبه نوجوان باشتی در مسابقات جهانی ریاضیات شگفتی ساز شد

تازه ترین اخبار